Skip to main content

För att alla våra gäster ska trivas har vi satt upp några allmänna regler som måste följas av alla som förtöjer i hamnen.

Gör detta:

 • Checka in och betala direkt vid ankomst på hamnkontoret.
 • Förtöj din båt ordentligt – det är helt på ditt eget ansvar, Wasahamnen tar inget ansvar för skador på din båt.
 • Förtöj bara på avsedda platser. Det är inte tillåtet att förtöja utanpå en annan båt.
 • Kör max 3 knop i hamnbassängerna.
 • Respektera dina grannar, undvik att spela musik och håll en låg ljudnivå efter kl. 22:00.
 • Använd toatömningsstationen vid inloppet till hamnen, det är förbjudet att tömma septiktanken direkt i vattnet enligt svensk lag.
 • Släng skräp och sopsortera vid hamnkontoret.
 • Följ alltid Hamnkaptenen och övrig personals anvisningar – de har rätt att neka plats och avvisa båtar om inte detta görs.
 • Kontakta gärna personalen i hamnkontoret om du har frågor eller funderingar om din vistelse i hamnen.

Gör inte detta:

 • Kasta inte ankare i hamnen, använd endast bommar eller bojar.
 • Undvik buskörning och lek med jollar, det är förbjudet av säkerhets- och miljöskäl.
 • Tänd inte öppna eldar eller grillar på båtdäck eller bryggor, det är totalt förbjudet av säkerhetsskäl.
 • Kasta inte skräp samt undvik att spilla bensin, diesel eller andra kemikalier i vattnet.
 • Använd inte motorn eller ev. generator när du är förtöjd.