Skip to main content

Om het voor iedereen in de haven aangenaam te maken hebben we enkele algemene regels die door een ieder gerespecteerd dienen te worden.

Te doen:

 • Check-in en betaal uw ligplaats in het havenkantoor wanneer u arriveert.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw boot veilig aan te meren. Wasahamen accepteert geen verantwoording voor schade aan uw boot.
 • Meer bij de aangewezen plaatsen aan. Het is niet toegestaan om langszij een andere boot aan te meren.
 • De maximum snelheid in het havenbassin is 3 knopen.
 • Respecteer uw buren. Speel geen muziek en vermijdt lawaai na 11 uur s’avonds.
 • Het is verboden in Zweden om toiletwater te lozen. Om uw vuilwatertanks te legen kunt u gebruik maken van het pompstation  bij de ingang van de haven.
 • Bij het havenkantoor kunt u uw afval scheiden en weggooien.
 • Volg altijd de instructies van de havenmeester of het havenpersoneel op. Het niet opvolgen van de instructies kan het weigeren van de toegang tot Wasahamen tot gevolg hebben.
 • Neemt u alstublieft kontakt op met het het havenkantoor als u vragen heft over uw verblijf.

Niet doen:

 • Gebruik geen anker om aan te meren. Wij gebruiken meerboeien of aanmeersteigers.
 • Ga niet spelevaren met de bijboot in het havenbassin. Dit is verboden vanwege de veiligheid en milieuregels.
 • Vermijdt open vuur en barbeque op de boot en op de steigers. Vanwege de veiligheidsregels is dit ten strengste verboden.
 • Het is verboden om afvalwater, brandstof of andere chemicalien in het oppervlaktewater te gooien.
 • Laat de motor en de generator niet draaien wanneer u aangemeerd bent.