Välkommen! Vänligen läs informationen och se hamnkartan nedan innan du förtöjer i hamnen.

Båtstorlekar:

 • Båtar med en maximal längd STÖRRE än 13,5 meter/44 fot är ej tillåtna i hamnbassängerna av utrymmesskäl utan hänvisas till utsidan av brygga D (Storbåtsbryggan).
 • Maximal längd för båtar på utsidan av brygga D (Storbåtsbryggan) är 20 meter/65 fot.
 • Flerskrovsbåtar bredare än 4 meter/13 fot hänvisas till utsidan av brygga D (Storbåtsbryggan).

Platser:

 • Wasahamnen har 126 platser varav 26 är bokningsbara via Dockspot.com (se fliken ”Boka plats”).
 • De bokningsbara platserna är belägna vid brygga A (18 st.) och utsida av brygga B (2 st.) och D (6 st). Se hamnkartan nedan.
 • Platsernas bredd mellan bommarna varierar, de olika måtten framgår av hamnkartan nedan. Måtten anges i meter.
 • Vattendjupet i hamnbassängerna är minst 2,5 meter vid medelvattenstånd.
 • På hamnkartan nedan framgår det var närmaste el- och vattenstolpe samt brandsläckare finns.

Förtöjning:

 • Förtöjning sker via boj vid brygga A och mellan Y-bommar vid brygga C och insidan av brygga D
 • Vid insidan av brygga B sker förtöjning längs med bryggan.
 • Vid utsidan av brygga D sker förtöjning längs med bryggan.
 • Det är ej tillåtet att förtöja utanpå en annan båt.
 • Det är ej tillåtet att förtöja vid inloppet till hamnen, mellan brygga C och den privata bryggan samt mot den höga träkajen vid Spritmuseum, se hamnkartan nedan.
 • Det är förbjudet att använda ankare i hamnen.

Klicka på hamnkartan nedan för att förstora den: