Telefon:
08-661 91 87

E-mail:
wasahamnen [at] telia.com *

Post- och besöksadress:
Wasahamnen AB
Djurgårdsstrand 6
SE-115 21 STOCKHOLM

Hamnkapten:
Leif Törne

* Ersätt [a] med @

Den franska översättningen är gjord av  Valérie VIEL – S Y Cybèle / France / French text correction .
Läs mer på https://se.linkedin.com/in/valérie-viel